Fitxa de la titulació

Nom

Màster en Gestió Administrativa

Crèdits ECTS

60 ECTS

Preu crèdit ECTS

27,67€/crèdit

Any d'inici

2015-16

Modalitat

Semipresencial

Idioma d'impartició

Català i castellà (50%)

Places

16

Coordinació

Maria Teresa Ribelles Sans fdet.coordmga@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Díptic informatiu
Díptic informatiu
Díptic informatiu
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
Preinscripció i matrícula
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat

El Màster en Gestió Administrativa de la Universitat de Lleida és un màster oficial de caràcter professionalitzador. Té com a objectiu oferir una formació integral, tant de caràcter teòric com sobretot pràctic, als seus titulats amb la finalitat de donar-los una sortida professional concreta i especialitzada: la professió de gestor administratiu.

El Màster dóna així resposta a la creixent necessitat social de disposar de professionals qualificats que puguin gestionar de forma eficient i oferir el degut assessorament, tant a particulars com a empreses, en el marc de les seves relacions amb les administracions públiques; per exemple, en l’obertura d’un negoci o indústria, en la sol·licitud d’una subvenció, en la gestió d’una sanció de trànsit, o en qualsevol altre afer que s’hagi de tramitar en el marc administratiu.

A més, en virtut de l’acord de la UdL amb el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, l’obtenció del títol de Màster Universitari en Gestió Administrativa de la UdL eximeix de la realització de l’examen oficial, tot habilitant per a l’exercici de la professió de gestor administratiu. 

 

Díptic del màster

 

logoISGAC