Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Gestió Administrativa
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques
Durada: 1 any
Crèdits ECTS: 60
Títol al que dona dret: Máster oficial en Gestió Administrativa
Telèfon de contacte: + 34 973 70 32 08

Pla d'estudis 

Curs 2024-2025

???label.docentes.curso???
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14631 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC C 6
14632 FONAMENTS DE DRET PRIVAT C 6
PRIMER CURS
14620 DRET ADMINISTRATIU APLICAT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA B 9
14622 SISTEMA PENAL EN EL MARC DE LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA B 3
14623 DRET CIVIL APLICAT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA B 6
14624 DRET MERCANTIL APLICAT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA: DRET DE SOCIETATS B 3
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14621 DRET FISCAL APLICAT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA B 9
14625 DRET LABORAL APLICAT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA B 6
14626 DRET CORPORATIU B 3
14627 COMPTABILITAT PER A GESTORS ADMINISTRATIUS B 3
14628 LES TIC APLICADES A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA B 3
ANUAL
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14629 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14630 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 9

Complements formatius

Tenint en compte el perfil d’ingrés dels estudiants del Màster en Gestió Administrativa i el contingut especialitzat i de nivell de màster del pla d’estudis, dirigit a formar especialistes en la Gestió Administrativa professional, s’ofereixen complements formatius als alumnes que no tinguin formació jurídica prèvia. La finalitat d’aquests complements és que els alumnes sense perfil jurídic puguin cursar i seguir sense problemes les assignatures del Màster en Gestió Administrativa de la UdL.

Aquests complements formatius són assignatures específiques del Màster en Gestió Administrativa i podran cursar-se simultàniament a la realització del mateix durant el primer semestre del curs acadèmic i en modalitat semipresencial, essent necessaris per a l’obtenció del títol de Màster. El contingut de les assignatures és el següent:

14631

Fonaments de Dret Públic

(6 ECTS)

Coneixement del sistema de fonts del nostre ordenament jurídic, amb especial incidència en la norma constitucional i la seva importància en el disseny de l'estructura i forma d'organització de l'Estat, les seves principals institucions i els diferents poders que el conformen. Introducció al concepte d'Administració pública, el marc organitzatiu i les seves característiques principals.

14632

Fonaments de Dret Privat

(6 ECTS)

Aproximació a les qüestions bàsiques de les principals intitucions del Dret Privat com la persona, personalitat jurídica i capacitat d'obrar, la distinció entre persona física i jurídica, entre altres; així com una breu introducció al Dret de família.

 

D’aquesta manera, els estudiants provinents de titulacions com les d’Administració i Direcció d’Empreses, Sociologia, Ciències polítiques i de l'Administració, Economia, Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals o d'altres titulacions de contingut no jurídic hauran de cursar els complements de formació que s’indiquen a continuació:

 

Complements formatius

Fonaments de Dret Públic

(6 ECTS)

Fonaments de Dret Privat

(6 ECTS)

Administració i Direcció d'Empreses X  
Economia X X
Ciències polítiques i de l'Administració   X
Gestió i Administració Pública   X
Sociologia X X
Relacions Laborals   X
Altres titulacions X X