Normativa de la titulació

- Informació general

Assignatures lligades a les pràctiques
Codi Assignatura Tipus Crèdits ECTS
14629 Pràctiques externes Obligatòria 6

 

L'objectiu de les pràctiques externes és que els alumnes aprenguin a desenvolupar les competències i habilitats necessàries per al desenvolupament de la professió de gestor administratiu, puguin enfrontar-se a problemes deontològics professionals, i es puguin familiaritzar amb el funcionament i problemàtica d'institucions relacionades amb l'exercici de la professió. Les pràctiques del Màster es desenvoluparan en gestories administratives els titulars de les quals són membres del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. L’Institut Superior de Gestió Administrativa de Catalunya és el responsable d’organitzar les places de pràctiques i d’assegurar una oferta com a mínim en cada una de les comarques de l’àmbit territorial on existeixin gestories administratives en funcionament. Existeix un conveni amb unes setanta gestories distribuïdes per tota la província de Lleida, no únicament a la capital. Es facilita així als alumnes de diferents procedències la realització dels 6 crèdits (ECTS) del mòdul de pràctiques externes. Normativa general i desenvolupament.

Entitats col·laboradores

Documents:

  • Informe de les pràctiques externes (tutor empresa)
  • Memòria de les pràctiques externes (alumnes)