Guies docents de cursos anteriors

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14620 DRET ADMINISTRATIU APLICAT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA B 9
14622 SISTEMA PENAL EN EL MARC DE LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA B 3
14624 DRET MERCANTIL APLICAT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA: DRET DE SOCIETATS B 3
14623 DRET CIVIL APLICAT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14627 COMPTABILITAT PER A GESTORS ADMINISTRATIUS B 3
14625 DRET LABORAL APLICAT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA B 6
14621 DRET FISCAL APLICAT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA B 9
14628 LES TIC APLICADES A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA B 3
14626 DRET CORPORATIU B 3
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14629 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14630 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 9
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14631 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC C 6
14632 FONAMENTS DE DRET PRIVAT C 6