TRENCHS LÓPEZ, DAVID

Categoria:
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament:
Email: dtrenchs@tmgestors.com

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió Administrativa 1 LES TIC APLICADES A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 LES TIC APLICADES A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA