VIAÑA TORRENTÓ, JOAN RAMON

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: DRET PÚBLIC
Email: joan.viana@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Gestió Administrativa 1 DRET FISCAL APLICAT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA
MU en Gestió Administrativa 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
MU en Advocacia 1 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DESPATX DE L'ADVOCAT/ADA
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Sistema de Justícia Penal 1 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DESPATX DE L'ADVOCAT/ADA
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 1 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DESPATX DE L'ADVOCAT/ADA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - Igualada 2 DRET FINANCER I TRIBUTARI
Grau en Administració i Direcció d'Empreses 2 DRET FINANCER I TRIBUTARI
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 DRET FISCAL APLICAT A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Doble titulació: MU en Advocacia i MU en Gestió Administrativa 2 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Doble titulació: Enginyeria en Organització Industrial i ADE 2 DRET FINANCER I TRIBUTARI
Doble Titulació: Grau Eng.Informàtica i Grau en Administr.Direcció Empreses 3 DRET FINANCER I TRIBUTARI
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Turisme 4 DRET FINANCER I TRIBUTARI